Palvelut asiakkaille

Joustorekrytointi

Vuokraa ja rekrytoi myöhemmin itselle – Joustorekrytointi

Yhä useampi työsuhde alkaa nykyisin vuokratyösuhteena, mutta jatkuu myöhemmin yrityksen omalla palkkalistalla. Vuokratyösuhde voi toimia tietynlaisena pidennettynä koeaikana, ja kun aika on oikea, vuokratyöntekijä voidaan rekrytoida omille kirjoille. Tätä kutsutaan Joustorekrytointi-malliksi.

Joustorekrytointi-mallissa henkilöstöpalveluyritys toimii työntekijän juridisena työnantajana ja vastaa kaikista työnantajavelvoitteista, esimerkiksi työterveyshuollon järjestämisestä ja palkanmaksusta sekä työsuhteen hallinnollisesta työstä. Tämä rekrytointitapa on mallina varsin joustava ja tuo lisää ketteryyttä rekrytointiin.

Joustorekrytointi hyvä tapa tutustua ensin, puolin ja toisin – tekijän osaaminen ja soveltuvuus tulevat käytännössä todennettua, samoin molempien osapuolten sitoutuminen toisiinsa.

Joustorekrytointi -mallia hyödynnetään yleisesti sekä teollisuuden että logistiikan toimialoilla. Hyväksi havaittu vuokratyöntekijä halutaan usein rekrytoida omille palkkalistoille siinä vaiheessa, kun tilanne on suotuisa vakituiselle rekrytoinnille.

Tarvitsetko työntekijän projektia varten?

Kun kyseessä on projekti, työvoiman tarve tiedetään määräaikaiseksi jo etukäteen. Tämä on tyypillistä teollisuuden alalla suurten tilausten vaatimien valmistusprojektien yhteydessä, ja logistiikan ja kaupan aloilla esimerkiksi joulusesongin aikaan.

Etenkään kansainvälisissä yrityksissä henkilöstön pääluvun kasvattaminen ei aina tule kyseeseen, jonka vuoksi projektityöntekijöiden löytäminen voi osoittautua haastavaksi. Tällöin vuokratyöntekijän palkkaaminen voi olla tehokas ratkaisu.

Joustorekrytointi soveltuu hyvin myös tällaiseen rekrytointiin joka on aluksi vain projektikohtainen mutta voidaan vakinaistaa kun asiakasyrityksen työtilanne muuttuu.

OTA YHTEYTTÄ

SUORA­REKRYTOINTI

ULKOISTUKSET

JOUSTO­REKRYTOINTI

HENKILÖSTÖ­­VUOKRAUS