Palvelut asiakkaille

Ulkoistaminen

Base Henkilöstöpalvelut Oylle voit ulkoistaa myös joko kokonaan tai osittain tiettyyn toimintoon liittyvät osa-alueet ostotoimintana tai alihankintasopimuksella. Ulkoistaminen perustuu aina korkeaan luottamukseen sopimusosapuolien välillä. Ulkoistaminen palvelutarjoajan näkökulmasta on palvelutuotantoa, jossa toimittajan roolissa toimiva palveluntarjoajayritys suorittaa sovitut työkokonaisuudet sopimussuhteeseen perustuen asiakkaana toimivalle tilaajalle. Määrittelemme aina yhdessä mittarit ulkoistuksen osa-alueille.

Meillä on kokemusta kokonaisten tuotantolaitoksien ulkoistuksesta, sisältäen henkilöstön ja työnjohdon rekrytointiprosessin ja työaikaseurannan laitetoimitukset. Tai esim. Sisälogistiikan osittaisesta ulkoistuksesta jossa esimerkiksi varaston keräilytyöt ovat Basen vastuulla ja asiakasyritys itse hoitaa edelleen esimerkiksi vastaanoton, lähettämön ja noutopalvelut. Ulkoistaminen voidaan toteuttaa tilanteen mukaan niin asiakkaan tiloissa ja toimintaympäristössä. Toisaalta esim. asiakkaan asiakaspalveluhenkilöstö tai myyntitoiminta voidaan ulkoistaa erillisenä toimintona. Monesti asiakas pystyy muuttamaan tällöin myös entisen aikaan perustuvan kustannuksen suoriteperusteiseksi kustannukseksi.

Ulkoistaminen on kumppanuutta korkeimmalla tasolla. Se perustuu korkeaan yhteistyöhön ja avoimuuteen, parhaimmat ulkoistamisen hyödyt syntyvät yhteisellä määrätietoisella tekemisellä ja yhteistyön kehittämisellä.

Ota yhteyttä niin kartoitetaan juuri teille sopiva ratkaisu!

OTA YHTEYTTÄ

SUORA­REKRYTOINTI

ULKOISTUKSET

JOUSTO­REKRYTOINTI

HENKILÖSTÖ­­VUOKRAUS